Himanshu Soni ฮีมานซู โซนิ

Buddha 2013-Himanshu Soni

กลับมารีรันอีกรอบกับเรื่องพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ทางช่องเวิร์คพอยท์ ซึ่งเป็นซีรีส์อินเดียที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดูได้จากการนำเรื่องนี้มาออกอากาศอีกรอบ คนก็ยังให้ความสนใจรับชมกันอย่างมาก

ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้ได้ทำออกมาในรูปแบบธรรมดาปุถุชน ที่เราสามารถจับต้องถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้ ไม่ได้นำเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มาเป็นแนวหลักเหมือนเวอร์ชั่นอื่นๆ คนดูทั่วไปจึงเข้าใจถึงความเป็นมาและหลักธรรมคำสอนได้โดยง่าย อีกทั้งตัวนักแสดงหลักที่แสดงในบทของพระพุทธเจ้าก็แสดงออกมาได้เข้าถึงอารมณ์ตัวละคร และบทบาทจนทำให้คนดูมีความเชื่อตามตัวละครร่วมไปด้วย 
โดยนักแสดงหนุ่มคนดังกล่าวที่มารับบทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ คือ ฮีมานซู โซนิ (Himanshu Soni) ที่นอกจากหน้าตาจะหล่อเหลาตามแบบฉบับอินเดียแล้ว คาแรคเตอร์ของเขาเองยังไปเหมือนกับมหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนตรัสรู้ ซึ่งฮีมานซู โซนิมีถึง 28 ประการจากทั้งหมดใน 32 ข้อ อันได้แก่

 1. มีพระบาทราบเสมอกัน (พระบาท = เท้า)
 2. ลายพื้นพระบาทเป็นจักร
 3. มีส้นพระบาทยาว 
 4. มีนิ้วยาวเรียว (หมายถึงนิ้วพระหัตถ์และพระบาทด้วย)
 5. ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม 
 6. ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย 
 7. มีพระบาทเหมือนสังข์คว่ำ อัฐิข้อพระบาทตั้งลอยอยู่หลังพระบาท กลับกลอกได้คล่อง เมื่อทรงดำเนินผิดกว่าสามัญชน (อัฐิ = กระดูก ดำเนิน = เดิน)
 8. พระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย 
 9. เมื่อยืนตรง ไม่ต้องน้อมพระองค์ลง พระหัตถ์ทั้งสองลูบจับพระชานุ (พระชานุ = เข่า)
 10. มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก (พระคุยหะ = อวัยวะที่ลับ) 
 11. มีฉวีวรรณดุจสีทอง เปล่งปลั่งดุจทองคำ (ฉวีวรรณ =สีผิวกาย) 
 12. พระฉวีละเอียด จนละอองธุลีไม่อาจติดพระวรกายได้ (พระฉวี = ผิว) 
 13. มีเส้นพระโลมาเฉพาะขุมละเส้น ๆ (พระโลมา = ขน) 
 14. เส้นพระโลมาดำสนิทเวียนเป็นทักขิณาวัฏ มีปลายงอนขึ้นข้างบน คือพระโลมชาติขอดเป็นวง เวียนขวาดังกุณฑลสีคราม เข้มดังดอกอัญชัน (ทักขิณาวัฏ = วนเลี้ยวทางขวาอย่างเข็มนาฬิกา) 
 15. พระกายตั้งตรงดุจท้าวมหาพรหม 
 16. มีพระมังสะอูมเต็มในที่ ๗ แห่ง (คือ หลังพระหัตถ์ทั้ง ๒ และหลังพระบาททั้ง ๒ , พระอังสาทั้ง ๒, กับลำพระศอ) (พระมังสะ = เนื้อ , ชิ้นเนื้อ พระอังสา = บ่า,ไหล่ พระศอ = คอ) 
 17. มีส่วนพระสรีระกายบริบูรณ์ (ล่ำพี) ดุจกึ่งท่อนหน้าแห่งพญาราชสีห์ (สรีระ = ร่างกาย) 
 18. พระปฤษฎางค์ราบเต็มเสมอกัน (พระปฤษฎางค์ = ส่วนหลัง,ข้างหลัง) 
 19. ส่วนพระกายเป็นปริมณฑล ดุลปริมณฑลแห่งต้นไทร(พระกายสูงเท่ากับว่าของพระองค์)(วา = เท่ากับ ๔ ศอก ประมาณ 2 เมตร) 
 20. มีลำพระศอกกลมงามเสมอตลอด 
 21. มีเส้นประสาทสำหรับรสพระกระยาหารอันดี 
 22. มีพระหนุดุจคางแห่งราชสีห์ (โค้งเหมือนวงพระจันทร์)(พระหนุ = คาง) 
 23. มีพระทนต์ ๔๐ ซี่ (ข้างละ ๒๐ ซี่) (พระทนต์ = ฟัน) 
 24. มีพระทนต์เรียบเสมอกัน 
 25. พระทนต์เรียบสนิทมิได้ห่าง 
 26. เขี้ยวพระทนต์ทั้ง 4 ขาวงามบริสุทธ์ 
 27. พระชิวหาอ่อนและยาว (อาจแผ่ปกพระนลาฏใต้)(พระชิวหา = ลิ้น พระนลาฎ = หน้าผาก) 
 28. พระสุรเสียงดุจท้าวมหาพรหม ตรัสมีสำเนียงดุจนกการเวก
 29. มีพระเนตรดำสนิท 
 30. ดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด 
 31. มีอุณาโลมระหว่างพระโขนง เวียนขวาเป็นทักขิณาวัฏ (อุณาโลม = ขนระหว่างคิ้ว)
 32. มีพระเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์ (พระเศียร = ศีรษะ)
ส่วนอีก  4 ข้อที่ ฮีมานซู โซนิ ไม่มีก็คือ

1. สีดวงตา ไม่ได้ดำสนิท
2. ฝ่าเท้าไม่มีลายกงจักร
3. ฟันไม่ได้เรียบเสมอกัน และไม่ได้มี 40 ซี่
4. มือไม่สามารถจับเข่าได้โดยไม่โน้มตัวลง

 

จะเห็นได้ว่า ฮีมานซู โซนิ มีความลงตัวในบทบาทนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนที่เขาจะรับบทนี้ ต้องมีการเตรียมตัวหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการอ่านพระไตรปิฎก หนังสือธรรมะ หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อที่จะศึกษาหลักธรรมคำสอนให้เข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้น นอกจากนี้ ฮีมานซู โซนิ ยังต้องฝึกฝนการวิปัสสนา รวมไปถึงศิลปะการต่อสู้ เพื่อมารับบทเจ้าชายสิทธัตถะได้อย่างสมจริง

CandyPop M168 Slot Online-banner

ฮีมานซู โซนิ จึงเป็นดารานักแสดงชาวอินเดียอีกผู้หนึ่งที่ได้แจ้งเกิดกับเรื่องนี้ โดยก่อนหน้าที่จะมารับเจ้าชายสิทธัตถะ ฮีมานซู โซนิ ยังไม่มีชื่อเสียงในวงการมากนัก แต่ก็เคยมีผลงานทางทีวีมาบ้าง ทางเว็บคอหนังจึงอยากมาแนะนำผลงานเรื่องอื่นๆ ที่น่าติดตาม นอกเหนือจากเรื่องพระพุทธเจ้าของหนุ่มคนนี้ ให้สำหรับแฟนๆ ที่ชื่นชอบเขาโดยเฉพาะได้ติดตามกัน ซึ่งมีเรื่องอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลย

 • รามเกียรติ์
 • พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
 • โอ้ ศิวะ!! ช่วยด้วย
 • ลิเกธรรมะประวัติเรื่อง อัมราปาลี

Ramayan 2013-Himanshu Soni

ลิเกธรรมะประวัติเรื่อง อัมราปาลี 2018-Himanshu Soni

M168TH


บทความที่เกี่ยวข้อง