Himanshu Soni ฮีมานซู โซนิ

Himanshu Soni ฮีมานซู โซนิ ดารานักแสดงชาวอินเดียอีกที่ได้แจ้งเกิดกับเรื่องพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก กลับมารีรันอีกรอบกับเรื่องพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

Christmas Movies

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลวันสำคัญ นั่นคือ “วันคริสต์มาส” ที่หลายๆ ครอบครัวอาจจะไม่ได้มีเลี้ยงฉลองที่ไหน หรืออย่างครอบครัวไทย ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่ช่วยส่งเสริมในการสร้างกิจกรรมความอบอุ่นในครอบครัว วันนี้จึงมาแนะนำหนัง 16 เรื่องเกี่ยวกับวันคริสต์มาส